Siirry sisältöön

HOP–hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Vaalan kunta. Hankkeen kumppanikunnat ovat Ii, Nivala ja Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven Livokas ry.

HOP-hankkeen tavoite on vahvistaa paikallista yhteistyötä ja ammattilaisten ja muiden toimijoiden osaamista. Edistää heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä.

Hankkeessa tuotetaan yhteistyössä kumppanikuntien kanssa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin vajeista ja kehitetään, testataan ja pilotoidaan työmenetelmiä ja -välineitä.

Hankkeen teemoina ovat mm. talousneuvonta, raha-asioiden puheeksi ottaminen ja asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta tukevat menetelmät.

Hanke toteuttaa kumppanikunnissa:

  • työpajoja
  • räätälöityjä koulutuksia
  • selvityksen tuen ja palveluiden tarpeista.

Lisäksi hanke toteuttaa kaikille avoimia ja maksuttomia:

  • valmennuksia ja koulutuksia,
  • tapahtumia sekä verkossa että paikan päällä.

Hanke järjestää kehittäjäasiakasvalmennusta ja vertaismentorointikoulutusta. Hanke tukee kehittäjäasiakastoiminnan käynnistämisessä. Lue lisää kehittäjäasiakastoiminnasta tästä linkistä.