Siirry sisältöön

Pärjääminen ja toimiva arki -kyselyllä tuotetaan tietoa kansalaisten arjesta, palvelutarpeista ja osallisuudesta

Asukkaiden hyvinvointiin, osallisuuteen ja arjessa pärjäämiseen liittyviä kokemuksia kartoitetaan Vaalassa, Iissä, Nivalassa ja Pudasjärvellä Pärjääminen ja toimiva arki -kyselytutkimuksessa kevään 2024 aikana.  Tiedon tuotanto on osa HOP-hanketta ja siitä vastaa Oulun ammattikorkeakoulu yhdessä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. 

Kyselytutkimuksen  teemoja ovat hyvinvointi ja arkielämä, osallisuus, hyvinvointia tukevat palvelut ja ruoka-apu. Kyselytutkimus tuottaa tärkeää tietoa asukkaiden arjessa selviytymisestä erityisesti mukana olevien kuntien käyttöön.  Kysely on auki 4.3.-15.4.2024 välisen ajan. Kyselyn tuottamaa tietoa syvennetään haastatteluin. 

Tiedon keruun tuloksena syntyy kooste hankkeen kohderyhmän palvelujen saatavuudesta, osallisuuden kokemuksista sekä kehittämistarpeista kohderyhmän näkökulmasta. Kyselyn tuottamaa tietoa hyödynnetään hankkeen kuntakohtaisissa kehittämisen työpajoissa.